Spolupracujeme s neziskovou organizací hnutí Brontosaurus na společenských a kulturně prospěšných akcích, hlavně formou cateringu a poskytováním dalšího zázemí.
              >>